Żelazny marsz

Zgłoszenie do artykułu: Żelazny marsz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Żelazny marsz

Autor słów:

Dobrowolski, Stanisław Ryszard

Autor muzyki:

Lutosławski, Witold

Data powstania:

1944

Informacje

Marsz odbiegał wyraźnie treścią od innych piosenek żołnierskich napisanych dotąd w akowskim podziemiu warszawskim i wśród całego szeregu dziarskich, żartobliwych lub heroiczno-sentymentalnych utworów był pozycją wyjątkową. Poeta wskazywał w nim wyraźnie na siły tkwiące w klasie robotniczej i chłopstwie, przewidując, że Polska otrzyma wolność właśnie z ich rąk. Piosenka została wykonana w konspiracyjnym Teatrze Wojska[1].

W publikacji Elżbiety Bekier data powstania utworu to 1943 r[3].

Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.