Wydawnictwo Andrzeja Własta

Zgłoszenie do artykułu: Wydawnictwo Andrzeja Własta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

`

Publikacje (36)

Strzałka
Tytuł
Strzałka
Nr wydania
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Data wydania
Strzałka

Każdy w życiu robi głupstwa: tango: kreacja Hanki Ordonówny

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1935

Jesienne róże

4

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1932

Raz na lewo, raz na prawo: walc

Ignacy Rzepecki

1933

Wróć do mnie znów...: tango

2

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1931

Zatańczmy walca!

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1931

Pod samowarem: slow-fox

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1931

Jak we śnie...: tango

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1932

Bianka: tango

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1933

Bianka: tango

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1933

Bianka: tango

Wydawnictwo Andrzeja Własta

Przeznaczenie: walc angielski

Ignacy Rzepecki

Zawsze...: tango

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1932

Zawsze: tango

2

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1932

Nasza miłość: tango

Feliks Grąbczewski

1933

Nasza miłość: tango

Feliks Grąbczewski

1933

Nasza miłość: tango

Ignacy Rzepecki

1933

Przyjdź...: tango

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1931

Ty i moja gitara: tango: wielki sukces z rewii „Hallo Ameryka” w teatrze „Morskie Oko”

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1931

Ty, miłość i wiosna: tango

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1932

Ty, miłość i wiosna: tango

2

Feliks Grąbczewski

1932

Weź mnie...: sentymentalne tango z teatru „Banda”

Feliks Grąbczewski

1933

Weź mnie: tango

Wydawnictwo Andrzeja Własta

Weź mnie...: wielski sukces teatru „Banda”

Feliks Grąbczewski

1933

Czy ty mnie kochasz?: slow-fox

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1932

Idź... nie wracaj!: tango

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1932

Kiedy przymykam oczy: tango: wieka rewia teatru Morskie Oko „Milion złotych”

2

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1931

Kiedy przymykam oczy: tango: wieka rewia teatru Morskie Oko „Milion złotych”

3

Feliks Grąbczewski

1931

Zapomnienie: tango

Ignacy Rzepecki

1933

Zapomnienie: tango cygańskie: nowa wielka rewja teatru Morskie Oko „Tęcza nad Warszawą”

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1931

Zapomnienie: tango cygańskie: wielki przebój „Morskiego Oka”

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1931

Dlaczego mnie nie kochasz?: tango: nowy wielki sukces music-hallu „Rex”

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1933

Opium

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1933

Opium

Feliks Grąbczewski

1933

Rebeka

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1933

Rebeka

2

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1933

Wszystko skończone...: nagroda Tow[arzystwa] Syrena-Record na konkursie „Najpiękniejsze tanga sezonu”

Wydawnictwo Andrzeja Własta

1933

Więcej...
Bibliografia
Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.