Air Condition

Zgłoszenie do artykułu: Air Condition

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Air Condition

Data powstania:

1980

Data rozwiązania:

1984

Informacje

Jazz-rockowy zespół Zbigniewa Namysłowskiego utworzony latem 1980 r. w składzie: Zbigniew Namysłowski – alt sxf., sopr. sxf., lider, Wojciech Kowalewski – dr., perc., Dariusz Kozakiewicz – g., Władysław Sendecki – kbrd., Krzysztof Ścierański – bg., Jerzy Tański – perc. Zadebiutował nagraniem LP pt. Follow Your Kite, wydanym w sierpniu 1980 r. przez Muzę. Wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Jazzowej w Kaliszu w 1980 r. Na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie w latach 1980–1981 grał w międzynarodowym składzie z Harrisem Simonem (pf.) z USA i Wolfgangiem Thierfeldem (dr.) z RFN. Grupa pojawiła się także na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w 1983 r. Koncertowała w wielu krajach Europy. Air Condition zrealizował program TV pt. Dylemat. Rozpadł się w 1984 r[1].

Bibliografia