Air Condition

Zgłoszenie do artykułu: Air Condition

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Namysłowski, Zbigniew

saksofon altowy, saksofon sopranowy

lider

Kowalewski, Wojciech

perkusja, instrumenty perkusyjne

Kozakiewicz, Dariusz

gitara

Sendecki, Władysław

instrumenty klawiszowe

Ścierański, Krzysztof

gitara basowa

Tański, Jerzy

instrumenty perkusyjne

Bliziński, Marek

gitara

Kossacz, Remigiusz

gitara

Ścierański, Paweł

gitara

Lewandowski, Adam

perkusja, instrumenty perkusyjne

Morawski, Andrzej

perkusja, instrumenty perkusyjne

Mrowiec, Andrzej

perkusja, instrumenty perkusyjne

Gogolewski, Wojciech

fortepian

Perliński, Paweł

fortepian

Bibliografia