Zgłoszenie do artykułu: Apteka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Apteka

Data powstania:

1983

Informacje

Gdański zespół rockowy utworzony w 1983 r. przez Jędrzeja Kodymowskiego – voc., g., i Macieja Błasiaka – bg., voc. Do 1990 r., kiedy ukazał się debiutancki CD Apteka: Big Noise, skład zespołu często się zmieniał. W latach 1990–1993 zespół tworzyli: Marcin Ciempiel – bg., Jędrzej Kodymowski – voc., g., lider, Janusz Sokołowski – g., Maciej Wanat – dr. W tym czasie zespół nagrał CD Apteka: Narkotyki oraz MC Apteka: Live ’92 i MC Apteka: Urojone całe miasta. W maju 1993 r. zginął w wypadku samochodowym Maciej Wanat i zespół zawiesił działalność.

Wznowił ją latem 1994 r. W Aptece grali także m.in.: Małgorzata Bachora – voc., Ewa Golianek – kbrd., voc., Sławomir Czarnota, Olaf Deriglasoff – bg., voc., Piotr Nalepa – g., Jacek Łada, Jacek Stromski, Włodzimierz Tafel – dr. Dziesięciolecie podsumował CD Apteka: Spirala, zawierającym nowe wersje utworów z debiutanckiej płyty. W 2003 r. na CD Apteka: Psychodelic Underground ukazał się repertuar MC Urojone całe miasta, uzupełniony kilkoma nagraniami z CD Apteka: Narkotyki.

W 2007 r. Jędrzej Kodymowski dwukrotnie reaktywował zespół. Po raz pierwszy z Marcinem Ciempielem – bg. i Arturem Hajdaszem – dr. (nagrał wówczas CD Apteka) i po raz drugi z Janem Witaszkiem – bg. oraz Marcinem Słomińskim – dr[1].

Bibliografia