Zgłoszenie do artykułu: Apteka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Kodymowski, Jędrzej

wokal, gitara

lider

Błasiak, Maciej

gitara basowa, wokal

Ciempiel, Marcin

gitara basowa

Sokołowski, Janusz

gitara

Wanat, Maciej

perkusja

Bachora, Małgorzata

wokal

Golianek, Ewa

wokal, instrumenty klawiszowe

Czarnota, Sławomir

gitara basowa, wokal

Deriglasoff, Olaf

gitara basowa, wokal

Nalepa, Piotr

gitara

Łada, Jacek

perkusja

Stromski, Jacek

perkusja

Tafel, Włodzimierz

perkusja

Hajdasz, Artur

perkusja

Witaszek, Jan

gitara basowa

Słomiński, Marcin

perkusja

Bibliografia