Zgłoszenie do artykułu: Armia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł: AntiArmia

Rok wydania: 1999

Tytuł: AntiArmia

Rok wydania: 2005

Tytuł: AntiArmia

Rok wydania: 2009

Tytuł: Armia

Rok wydania: 1988

Tytuł: Czas i byt

Rok wydania: 2004

Tytuł: Czas i byt

Rok wydania: 2008

Tytuł: Czas i byt

Rok wydania: 1993

Tytuł: Der Prozess

Rok wydania: 2009

Tytuł: Droga

Rok wydania: 1999

Tytuł: Droga

Rok wydania: 2005

Tytuł: Duch

Rok wydania: 1997

Tytuł: Duch

Rok wydania: 2005

Tytuł: Exodus

Rok wydania: 1992

Tytuł: Exodus

Rok wydania: 2004

Tytuł: Freak

Rok wydania: 2009

Tytuł: Legenda

Rok wydania: 1997

Tytuł: Legenda

Rok wydania: 1999

Tytuł: Legenda

Rok wydania: 1991

Tytuł: Legenda

Rok wydania: 2004

Tytuł: Legenda

Rok wydania: 2005

Tytuł: Legenda

Rok wydania: 2008

Tytuł: Legenda

Rok wydania: 1991

Tytuł: Pocałunek mongolskiego księcia

Rok wydania: 2003

Tytuł: Podróż na wschód

Rok wydania: 2012

Tytuł: Przystanek Woodstock 2004

Rok wydania: 2007

Tytuł: Soul side story 1

Rok wydania: 2000

Tytuł: Soul side story 1

Rok wydania: 2005

Tytuł: Soul side story 2

Rok wydania: 2000

Tytuł: Soul side story 2

Rok wydania: 2005

Tytuł: Triodante

Rok wydania: 1999

Tytuł: Triodante

Rok wydania: 2009

Tytuł: Triodante

Rok wydania: 2004

Tytuł: Triodante

Rok wydania: 2009

Tytuł: Triodante

Rok wydania: 1994

Tytuł: Ultima Thule

Rok wydania: 2005

Tytuł: Ultima Thule

Rok wydania: 2005

Tytuł: Pan Maleńczuk

Rok wydania: 1998

Tytuł: Dzieci brudnej ulicy

Rok wydania: 2000

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.armia.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Armia [odczyt: 26.05.2011].