Zgłoszenie do artykułu: Beltono

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Od prawej: kierownik kwartetu – Arkadiusz Janaszek (bas), Remigiusz Ko...

Okładka płyty zespołu Beltono, która została nagrana na Kongres Espera...

Okładka płyty pt. „Zespół Wokalny Beltono śpiewa stare i nowe piosenki...

Okładka płyty pt. „Warszawski Zespół Rewelersów Beltono – Z piosenką p...

Notka prasowa na temat występów Chóru Beltono w programie rewiowym „We...

Artykuł pt. „Podwójne życie kwartetu Beltono” – cz. 1.

Artykuł pt. „Podwójne życie kwartetu Beltono” – cz. 2.

Plakat promujący występ Chóru Beltono – jeden z licznych programów z O...

Zdjęcie zespołu promujące turnée w ZSRR.

Plakat promujący występy Chóru Beltono w programie rewiowym „Wesoły Re...

Notka prasowa na temat występów Chóru Beltono w programie rewiowym „We...

Bibliografia