Zgłoszenie do artykułu: Beltono

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Beltono

Chór Beltono

Data powstania:

1957

Data rozwiązania:

styczeń 1989

Informacje

Męski kwartet wokalny utworzony w 1957 r. w Warszawie przez absolwentów Konserwatorium Warszawskiego: Arkadiusza Janaszka, Remigiusza Kossakowskiego, Franciszka Latowskiego, Stefana Mikołajczaka. Zadebiutował w kwietniu 1957 r. Kontynuował bogate tradycje polskich zespołów rewelersowych – chórów Dana, Eryana, JurandaCzejanda. W 1958 r. nawiązał współpracę z Polskim Radiem. Dokonał licznych nagrań własnego repertuaru (piosenki, pieśni, muzyka klasyczna), towarzyszył także w nagraniach i koncertach gwiazdom polskiej estrady[1]. Zespół nagrał dwie płyty w Kanadzie, wykonywał też utwory w języku esperanto, którym posługiwali się wszyscy członkowie[2]. Największą popularnością cieszył się w latach 60-tych. Wziął udział w kilku programach TV, m.in. Muzyka dla ciebie (reż. K. Oracz). Dał blisko pięć tysięcy koncertów w kraju i za granicą, m.in. w Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, ZSRR, na Węgrzech, kilkakrotnie w ośrodkach polonijnych USA i Kanady. W 1976 r. Remigiusza Kossakowskiego i Stefana Mikołajczaka zastąpili Krzysztof Bajdor i Fryderyk Czyżewski. Po raz ostatni wystąpił w styczniu 1989 r[1]. Po zakończeniu współpracy w Chórze, wszyscy wokaliści występowali gościnnie w Warszawskim Zespole Chorałowym[2].

Bibliografia