Biały Kruk

Zgłoszenie do artykułu: Biały Kruk

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Biały Kruk

Projekt Dobra Postawa

Informacje

Powstał w maju 2001 r. pod nazwą Projekt Dobra Postawa. Inicjatorami utworzenia składu byli „Młody” i „Bastard”, do których wkrótce dołączył „Jurand”. W sierpniu 2001 r. zespół nagrał pierwszy materiał. W lutym 2002 r. – już jako Biały Kruk - wydał nielegal pt. Modlitwa Hardcore’owa. To najważniejsze jak dotąd dokonanie zespołu. Na płycie wyróżniają się takie utwory, jak: optymistyczny - Pogoda dla bogaczy, refleksyjne - Tego niewarciNon omnis moriar oraz Długi pocałunek na dobranoc, przestrzegający przed zażywaniem narkotyków.

Po nagraniu płyty rozpoczął współpracę ze składem 2 SM. W jej wyniku doszło do kilku wspólnych koncertów, m.in. w Miechowie, Węgrzcach i Zabierzowie. Następnie „Jurand” wraz z Krzywy (2 SM) utworzył projekt producencki o nazwie Cut Pro. Ich współpracę udokumentowały nielegale pt. Przed siebie stale (2002 r.) i Ruszaj po swoje (2003 r.). Z kolei „Młody” i „Bastard” stworzyli równoległy freestyle’owy projekt o nazwie AK (Anielski Kidnapping). „Jurand” jest członkiem składu graffiti RPS, do którego należą „AJNB”, „Fog”, „Nunek” i „Noname”. W 2005 r. „Bastard” i „Młody” wydali nielegal pt. Jak chcesz, to bierz, natomiast „Jurand” wydał solowy materiał pt. Opowieść spod białego pióra, promowany przez dwa teledyski[1].

Bibliografia