Zgłoszenie do artykułu: Big Day

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Big Day

Data powstania:

lipiec 1992

Informacje

Olsztyński zespół rockowy utworzony w lipcu 1992 r. w składzie: Marcin Ciurapiński – bg., voc., lider, Damian Nowak – dr., Wojciech Olkowski – g., Anna Zalewska – voc. Zadebiutował miesiąc później podczas koncertu w Olsztynie. W lutym 1993 r. wystąpił w radiowej audycji pt. Brum Programu III Polskiego Radia. Wystąpił w programie TV Luz, zrealizował własne recitale i teledyski w TVP, brał udział w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1994 r. i 1996 r. oraz Sopot Rock Festival w 1994 r. Jest laureatem plebiscytu miesięcznika „Tylko Rock” za najlepszy debiut płytowy ’94 oraz nagrody dziennikarzy muzycznych za CD Big Day: W świetle i we mgle. W muzyce i tekstach nawiązuje do stylistyki rocka lat 60-tych. Trzon zespołu tworzą niezmiennie Marcin Ciurapiński i Anna Zalewska (Ciurapińska). Z zespołem współpracowali także Michał Bagiński – g., Zbigniew Chrzanowski – dr., Piotr Szymański – g[1].

Bibliografia