Zgłoszenie do artykułu: Bizony

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Bizony

Data powstania:

1968

Data rozwiązania:

1970
Zespół został rozwiązany podczas lata w wyżej wymienionym roku.

Informacje

Grupa instrumentalna utworzona w 1968 r. z byłych muzyków zespołu Tajfuny oraz jazzmanów przez Zbigniewa Bizonia – ten. sxf., org., kierownik muzyczny, z Krzysztofem Bańkowskim – bg., Wiesławem Ejssymontem – tr., Bohdanem Kendelewiczem – g., Januszem Mieszkiem – tbn., Jerzym Tumidajskim – dr. Towarzyszyła na estradzie i w nagraniach wokaliście Stanowi Borysowi. Zespół zadebiutował w marcu 1968 r. w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki, w której zajął I miejsce piosenką Lepiej późno niż wcale. Zdobył:

– Srebrnego Kormorana na Przeglądzie Zespołów Estradowych w Olsztynie w 1968 r. za program Inter Musica Show,

– nagrodę jury dziennikarzy za interpretację dla Stana Borysa na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’68 za piosenkę To ziemia,

– Brązową Kotwicę na I Festiwalu Zespołów Młodzieżowych w Sopocie w 1968 r.

Uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’68, koncertach TV i imprezach estradowych w kraju i za granicą, m.in. w ZSRR, Czechosłowacji, Austrii, NRD, RFN. W 1969 r. nagrał LP Stan Borys i Bizony: To ziemia. Po odejściu Stana Borysa w marcu 1970 r. krótko towarzyszył Zdzisławie Sośnickiej. Rozwiązał się latem 1970 r.

Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 4 w reż. Ryszarda Wolańskiego). Z zespołem współpracowali także: Andrzej Dorawa – tbn., Ryszard Gromek – dr., Marta Martelińska – voc., Paweł Niezgoda – tr[1].

Bibliografia