Blackout

Zgłoszenie do artykułu: Blackout

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Blackout

Data powstania:

sierpień 1965

Data rozwiązania:

1967
Zespół został rozwiązany na jesieni w wyżej wymienionym roku.

Informacje

Grupa rockowa utworzona przez Tadeusza Nalepę w sierpniu 1965 r. Pierwszy skład: Stanisław Guzek (Stan Borys) – voc., Józef Hajdasz – dr., Tadeusz Nalepa – g., voc., lider, Krzysztof Potocki – bg., Andrzej Zawadzki – g. Zadebiutowała 5 września 1965 r. na koncercie w Klubie Łącznościowca w Rzeszowie. Miesiąc później wzięła udział w I Ogólnopolskich Targach Piosenki w Rzeszowie. W pierwszych nagraniach dla archiwum Polskiego Radia w Warszawie i na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’66 wystąpiła z Mirą Kubasińską – voc., Piotrem Nowakiem – g. i Andrzejem Soleckim – g., voc. W lipcu tego samego roku zajęła III miejsce na Wiosennym Festiwalu Muzyki Nastolatków. Po kolejnych zmianach personalnych (Krzysztofa Potockiego zastąpił Krzysztof Dłutowski – org., a Piotra Nowaka – Robert Świercz – bg.) koncertowała w kraju, m.in. w sopockim Non Stopie. W 1968 r. nagrała LP Blackout, wystąpiła w reportażu filmowym pt. Brezentowe niebo (reż. K. Szmagier). Rozpadła się jesienią 1967 r. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 4 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Reaktywowała się i wystąpiła w koncertach Trzy dekady polskiego rocka w lipcu 1991 r. w Sopocie. Byli członkowie grupy, Krzysztof Dłutowski, Józef Hajdasz, Mira Kubasińska, Tadeusz Nalepa oraz Janusz Zieliński – bg., utworzyli w lutym 1968 r. zespół Breakout[1].

Bibliografia