Breakout

Zgłoszenie do artykułu: Breakout

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Breakout

Data powstania:

1968

Data rozwiązania:

1986

Informacje

Grupa rockowa utworzona w 1968 r. przez Tadeusza Nalepę z inicjatywy Franciszka Walickiego. Pierwszy skład: Krzysztof Dłutowski – org., Józef Hajdasz – dr., Mira Kubasińska – voc., Tadeusz Nalepa – g., hca., voc., lider (byli członkowie zespołu Blackout) i Janusz Zieliński – bg., którego zastąpił później Michał Muzolf. Zadebiutowała 21 lutego 1968 r. podczas I Musicoramy w Warszawie. Następnie wystąpiła w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki, gdzie zaprezentowała m.in. swój pierwszy przebój pt. Gdybyś kochał, hej. W 1969 r. zdobyła nagrodę specjalną na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i wystąpiła z Włodzimierzem Nahornym na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie.

Lata 1969–1981 to okres częstych zmian personalnych, którym towarzyszyły także zmiany w brzmieniu i stylistyce zespołu. Koncertowała w kraju i za granicą, m.in. w ZSRR, Czechosłowacji, NRD, RFN, Norwegii i wielokrotnie w Holandii. Dokonała nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia, zrealizowała teledyski dla TVP. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 4 reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Ostatnie koncerty pod nazwą Breakout odbyły we wrześniu 1981 r. w składzie: Jan Borysewicz – g., Tadeusz Nalepa – g., voc., Zbigniew Wypych – bg., Marek Surzyn – dr. Później występowała okazjonalnie w różnych składach, m.in. z okazji jubileuszu 20-lecia zespołu w maju 1985 r. (Artur Hajdasz – dr., Bogdan Kowalewski – bg., Mira Kubasińska – voc., Piotr Nowak – bg., Józef Skrzek – voc., pf., Marek Surzyn – dr.), na Old Rock Meeting w Sopocie w 1986 r. oraz podczas koncertów Trzy dekady polskiego rocka w 1991 r. w Sopocie (Krzysztof Dłutowski – org., Artur Hajdasz – dr., Mira Kubasińska – voc., Tadeusz Nalepa – voc., g., Piotr Nowak – bg.). Najpopularniejszy repertuar stanowiły utwory Tadeusza Nalepy do tekstów Jacka GraniaBogdana Loebla.

Z zespołem współpracowali także: Winicjusz Chróst, Dariusz Kozakiewicz, Maciej Radziejewski – g.; Ireneusz Dudek, Tadeusz Trzciński – hca.; Jerzy Goleniewski, Maciej Kubicki, Krystian Wilczek, Zdzisław Zawadzki – bg.; Aleksander Bem, Stanisław Kasprzyk, Jan Mazurek, Wojciech Morawski, Stefan Płaza, Janusz Stefański, Andrzej Tylec, Zbigniew Wesołowski – dr.; Bogdan Lewandowski – pf.; Jan Izbiński, Roman Wojciechowski – voc. Dzieje zespołu przedstawia Tadeusz Nalepa w książce pt. Breakout absolutnie[1].

Bibliografia