Zgłoszenie do artykułu: Bolter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł
Strzałka
Autor muzyki
Strzałka
Autor słów
Strzałka

A my jak w dym

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Daj mi tę noc

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Hollywood

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Jak uwierzyć

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Jeszcze ludzie wierzą w nas

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Jutro po nas tylko wiatr

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Krew nie woda

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Kto uwierzy oprócz nas

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Masz jedno życie

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Między nami cisza trwa

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Nic do stracenia

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Nic nie rozumiesz

Sobczak, Andrzej

Nieznany wiek

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Obudziłem się nad ranem

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Odejdź albo wróć

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Okruchy wspomnień

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Póki trwa ten bal

Sobczak, Andrzej

Skończyło się na kilku słowach

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Spójrz za siebie

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Ten kto się śmieje

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Ty mnie jeszcze nie znasz, ty mnie nie doceniasz

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Uciec chcesz od ludzi

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Więcej słońca nam się marzy

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Zaczekaj z tym do jutra

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Zapominasz o wczorajszym dniu

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Zostań, zaczekaj

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Zwyczajne radości

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Żyć bez umiaru

Sokołowski, Sławomir

Sobczak, Andrzej

Więcej...
Bibliografia