Bossa Nova Combo

Zgłoszenie do artykułu: Bossa Nova Combo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Bossa Nova Combo

Data powstania:

1962

Data rozwiązania:

1966

Informacje

Zespół Krzysztofa Sadowskiego utworzony w 1962 r. na zamówienie Programu III Polskiego Radia. Zadebiutował 27 stycznia 1963 r. w audycji radiowej, w której jej autor Mateusz Święcicki wyjaśniał, na czym polega bossa nova – nowy wówczas styl muzyki i tańca. Ilustracją były nagrania, dokonane wcześniej przez zespół w składzie: Jerzy Bartz – dr., Józef Gawrych – vib., perc., Włodzimierz Kruszyński – ten. sxf., Krzysztof Sadowski – pf., lider, Janusz Sidorenko – g., Adam Skorupka – cb., Liliana Urbańska – fl. Uczestniczył w koncertach jazzowych w filharmonii wrocławskiej i w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Występował w Czechosłowacji i ZSRR. Zagrał na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree ’63 w Warszawie z Michałem Urbaniakiem – ten. sxf. W 1965 r. w składzie: Alfred Banasiak – ten. sxf., Jerzy Bartz – dr., Jan Byrczek – cb., Józef Gawrych – vib., Andrzej Mazurkiewicz – tr., Randy Sackey – perc., Janusz Sidorenko – g., Krzysztof Sadowski – pf., lider, Liliana Urbańska – fl., wystąpił w filmie pt. Jazz aus Polen (reż. Janusz Majewski), zrealizowanym przez Joachima Berendta dla telewizji zachodnioniemieckiej. Rozwiązał się w 1966 r[1].

Bibliografia