Brygada Kryzys

Zgłoszenie do artykułu: Brygada Kryzys

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Brygada Kryzys

Data powstania:

1981
Zespół powstał podczas lata w wyżej wymienionym roku.

Informacje

Grupa rockowa utworzona latem 1981 r. z inicjatywy byłych liderów grup TiltKryzys – Tomasza Lipińskiego i Roberta Brylewskiego. Zadebiutowała w sierpniu 1981 r. na koncercie w klubie studenckim „Riviera-Remont” w Warszawie w składzie: Robert Brylewski – g., voc., Tomasz Lipiński – g., voc., Jarosław Ptasiński – perc., Tomasz Świtalski – ten. sxf., Ireneusz Wereński – bg., Sławomir Słociński – dr. Nagrania z koncertu ukazały się na LP Brygada Kryzys Live, wydanym w 1981 r. Występowała w kraju i w Jugosławii. Po odmowie udziału w koncercie rockowym w czasie stanu wojennego otrzymała zakaz występów publicznych. W 1982 r. nagrała LP Brygada Kryzys, zrealizowała film TV pt. Koncert. Rozwiązała się we wrześniu 1982 r. W 1991 r. reaktywowała się jako grupa studyjna w składzie: Robert Brylewski – g., voc., Aleksander Korecki – ten. sxf., Włodzimierz Kiniorski – bg., Tomasz Lipiński – g., voc., Piotr Żyżelewicz – dr. W 1992 r. wystąpiła z koncertami promującymi CD Brygada Kryzys: Cosmopolis[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.brygada-kryzys.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Brygada Kryzys [odczyt: 26.05.2011].