Zgłoszenie do artykułu: Kryzys

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kryzys

The Boors

Kryzys Romansu

Data powstania:

1978

Data rozwiązania:

1981

Informacje

Grupa rockowa utworzona w Warszawie w 1978 r. w składzie: Robert Brylewski – g., voc., Marek Iwańczuk – bg., voc., Piotr Mrowiński – g., voc., oraz Kamil Stoor – dr., którego w 1979 r. zastąpił Maciej Góralski. Początkowo działała pod nazwą The Boors, później także jako Kryzys Romansu. Była jednym z pierwszych polskich zespołów punk-rockowych. W 1980 r. nagrała LP Kryzys, wydany we Francji. Współpracowali z nią także: Dariusz Kotuszewski – bg., Piotr Obal – voc. Rozpadła się w 1981 r. Z jej muzyków powstała Brygada Kryzys[1].

Bibliografia