Chór Orlanda

Zgłoszenie do artykułu: Chór Orlanda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Chór Orlanda

Data powstania:

1932

Data rozwiązania:

wrzesień 1939

Informacje

Kwartet wokalny w stylu rewelersów, złożony z dawnych członków Chóru Juranda: Zygmunta Piotrowskiego, Mieczysława Lubańskiego, Ryszarda Marrota i Aleksandra Puchalskiego, kierowany przez Jana Pasierba. Istniał od 1932 r. Szerszą działalność artystyczną rozwinął dopiero w 1936 r., kiedy w jego skład weszli śpiewacy, którzy opuścili Chóru Juranda. Występował w Polskim Radiu w audycjach i koncertach pieśni żołnierskich, brał udział w występach estradowych, m.in. w kawiarni artystycznej „Sztuka i Moda” („SiM”) w Warszawie, w koncertach urządzanych przez Macierz Polską na terenie Wolnego Miasta Gdańska oraz dla Polonii w Niemczech. Działał prawdopodobnie do września 1939 r[1].

Bibliografia