Czerwony Tulipan

Zgłoszenie do artykułu: Czerwony Tulipan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Czerwony Tulipan

Data powstania:

1985

Informacje

Trio wokalne, specjalizujące się w piosence poetyckiej i kabaretowej. Powstało w 1985 r. w Olsztynie. Debiutancki skład: Stefan Brzozowski – voc., g., lider, Ewa Cichocka – voc., Krystyna Świątecka – voc. oraz Artur Chwała – vno, Mirosław Łukowski – pf. Później wokalistom towarzyszyły zespoły instrumentalne o różnych i stale zmieniających się składach. Od 1992 r. kwartet z Andrzejem Czamarą – g. Brał udział w koncertach poetyckich na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych w Olsztynie, na Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie, Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej FAMA, Biesiady Humoru i Satyry w Lidzbarku Warm. Współpracował na estradzie i w nagraniach m.in. z kabaretami „Czyści jak łza”, Długi, a także z Krzysztofem DaukszewiczemJanem Pietrzakiem. Zrealizował recitale TV pt. Taniec życia, Śpiewnik ilustrowany, Numery, Czerwony Tulipan – koncert. Jest laureatem:

– nagrody za muzykę do spektaklu Nas troje i nie-pokoje na Ogólnopolskich Targach Estradowych w Łodzi w 1988 r.,

– nagrody Programu III Polskiego Radia za całokształt działalności artystycznej na Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie w 1991 r.,

– Grand Prix („Trójkąt Neptuna”) na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej FAMA ’95;

– nagród indywidualnych: dla Krystyny Świąteckiej (za osobowość sceniczną na Ogólnopolskich Spotkaniach Estradowych OSET ’87), dla Krystyny Świąteckiej i Stefana Brzozowskiego (na Ogólnopolskich Targach Estradowych w Łodzi w 1988 r.) i dla Ewy Cichockiej (za osobowość artystyczną na Ogólnopolskich Spotkaniach Estradowych OSET ’89)[1].

Bibliografia