De Press

Zgłoszenie do artykułu: De Press

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

De Press

3 potocki

Music Corner Records

1994

CD

36:52

De Press

Block to block

Sonet Grammofon A.S.

1981

LP

33:47

De Press

Bolszoj Trio

Sonet Grammofon A.S.

1991

LP

46:55

De Press

Cy bocycie Świnty Ojce

Music Corner Records

2002

CD

26:50

De Press

Dwie tęsknoty

Music Corner Records

1998

CD

58:04

De Press

Groj skrzypko, groj

Music Corner Records

1994

CD

42:06

De Press

Potargano chałpa

Music Corner Records

1996

CD

42:28

De Press

Product

Esperia

1982

LP

35:15

De Press

Rekyl

S2 Records

2007

CD

49:09

De Press

Russian party

Pomaton EMI

2001

CD

43:38

De Press

Śleboda/Odpocząć wreszcie

Music Corner Records

2000

CD

01:00:12

De Press

Vodka party

Sonet Grammofon A.S.

1993

CD

De Press

Zre nas konsumpcja

Agencja Artystyczna MTJ

2008

CD

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.de-press.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu De Press [odczyt: 12.07.2011].