Di Galitzyaner Klezmorim

Zgłoszenie do artykułu: Di Galitzyaner Klezmorim

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Di Galitzyaner Klezmorim

Data powstania:

1996

Informacje

Zespół Di Galitzyaner Klezmorim powstał w 1996 r. Utworzyli go absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie: Mariola Śpiewak – cl. oraz Grzegorz Śpiewak – acc. W 1998 r. do zespołu dołączył Rafał Seweryniak – cb i w tym składzie trio występuje na stałe[1]. Zespół w swej twórczości nawiązuje do tradycji muzyki klezmerskiej. Nadając jej całkowicie osobisty charakter, stara się w sobie tylko właściwy sposób wydobyć i podkreślić to, co zdaniem twórców najistotniejsze. Poetycka, melancholijna melodyka przeplata się z żarliwą, ekstatyczną żywiołowością tworząc przestrzeń wypełnioną szeroką gamą barw i emocji.

Klasyczne, akademickie wykształcenie także nie pozostaje tutaj bez znaczenia. Wirtuozeria, dbałość o dźwięk i szczegół w połączeniu z dużą wrażliwością muzyczną, nadają utworom estetycznie wysublimowaną postać. Oprócz utworów bazujących na oryginalnych melodiach klezmerskich, coraz więcej jest w repertuarze Di Galitzyaner Klezmorim kompozycji własnych[3].

Jego działalność związana jest w dużej mierze z krakowskim Kazimierzem, a zwłaszcza z restauracją „Arka Noego”. Wielokrotnie występował na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i na krakowskich Spotkaniach z Kulturą Żydowską „Bajit Chadasz” (2001, 2003 i 2004 r).

Pomimo bliskich związków z krakowskim Kazimierzem zespół występował niemal w całej Polsce, m.in.:

– podczas II Europejskiego Dnia Kultury Żydowskiej, zorganizowanego przez Fundację Laudera w Warszawie w 2003 r.,

– w ramach Ogólnopolskich Obchodów VII Dnia Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego „Dwa drzewa na wspólnym korzeniu” w Poznaniu w 2004 r.,

– podczas II Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie w 1999 r.,

– Festiwalu im. Shaloma Asha w Kutnie w 2001 r.,

– na IV Spotkaniach z Kulturą Żydowską we Wrocławiu w 2002 r.,

– podczas III Dni Pamięci Żydów Tarnowskich w 1998 r.,

– na VIII Sądeckim Festiwalu Muzycznym „Jubilaei Cantus” w Nowym Sączu w 2002 r.

Występował też za granicą, m.in.:

– w Austrii (m.in. festiwal „Chopin Tage” w Salzburgu w 1999 r.),

– Francji (m.in. Festiwal d’Ile de France i Festiwal Kultury Żydowskiej w Paryżu w 2004 r.),

– Hiszpanii (m.in. Festiwal „Desembarcada literària dels polnesos 2005 l’any del llibre” – „L’alegoria de la vida” w Barcelonie w 2005 r.),

– na Litwie (Wilno w 2004 r.),

– w Luksemburgu („Magie d’un soir” – w I rocznicę rozszerzenia Unii Europejskiej w 2005 r.),

– w Niemczech (m.in. EXPO 2000 w Hanowerze i festiwal „Woche der Ausländischen Mitbürger 1999” w Turyngii),

– w Szwajcarii (ceremonia wręczenia Europejskich Nagród w Dziedzinie Kultury w Bazylei w 1998 r.),

– Szwecji (Sztokholm 2002, 2003 i 2005 r.).

Zespół otrzymał nagrodę „Regio-Förderpreis Für Musik” (Europejską Nagrodę w Dziedzinie Kultury) przyznawaną przez Towarzystwo Wspierania Kultury w Bazylei w 1998 r. i I nagrodę na I Otwartym Konkursie Chopinowskim na Wszystkie Instrumenty z Wyjątkiem Fortepianu „Chopin Open” w Krakowie w 1999 r. Wziął udział w nagraniach dla potrzeb radia i telewizji, takich jak: audycja Equinoxe dla radia France Culture w Paryżu w 2004 r., muzyka do filmów dokumentalnych – Pejzaż z Singerem w 1998 r., Miasto Trzech Kultur w 1999 r. i Festiwal im. Shaloma Asha w Kutnie w 2001 r. W swoim dorobku ma dwie płyty: Di Galitzyaner Klezmorim z 2000 r. i Nokh Amol z 2003 r[1]. Krakowski zespół Di Galitzyaner Klezmorim jest laureatem prestiżowej nagrody w dziedzinie kultury, przyznawanej corocznie przez Radę Europy.

Do najważniejszych osiągnięć zespołu należy również zaliczyć:

– reprezentację Polski na koncercie pt. „Magia jednego wieczoru” w Luksemburgu, w ramach obchodów I rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej (każdy nowo przyjęty kraj reprezentowały tylko trzy zespoły),

– koncert z okazji Dnia Polski na Wystawie Światowej EXPO 2000 w Hanowerze,

– pierwszą nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim na wszystkie instrumenty z wyjątkiem fortepianu „Chopin Open”

Zespół koncertuje dużo za granicą (Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy), ale również cyklicznie występuje w Krakowie, co sobotę o 19.00 w Muzeum Galicja na ul. Dajwór.

Z inicjatywy Adama Klocka, dyrektora Filharmonii Kaliskiej powstały aranżacje orkiestrowe do niektórych utworów (orkiestra kameralna) z repertuaru zespołu Di Galitzyaner Klezmorim. Program ten, został wykonany z dużym powodzeniem w Kaliszu w ramach obchodów 1850-lecia miasta Kalisza oraz na 48 Bydgoskim Festiwalu Muzycznym „Chopin, Paderewski – artyści świata” (z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Pomorskiej). W ramach festiwalu występowały m.in. takie osobistości jak Krzysztof Penderecki, Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Jabłoński, Konstanty Andrzej Kulka oraz zespoły Berliner Saxophon Quartett, Carrantuohill.

Planowana jest również z tym programem trasa koncertowa po Chorwacji z Orkiestrą Kameralną Chorwackiego Radia i Telewizji, a w lutym 2012 r. w Kielcach koncert z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej. W trakcie organizacji jest koncert z Filharmonią Zabrzańską.

Do najnowszych osiągnięć solowych zespołu zaliczyć można występ w ramach obchodu Dni Polskich w Lipsku. Wydarzenie miało miejsce 14 stycznia 2011 r. W pierwszej części wieczoru orkiestra Lipskiego Gewandhausu wykonała Requiem Polskie Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją kompozytora, w drugiej części w siedzibie Radia MDR odbył się koncert Di Galitzyaner Klezmorim[3].

Bibliografia

1. 

Rabiański, Radosław

2. 

http://www.klezmorim.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Di Galitzyaner Klezmorim [odczyt: 25.02.2010].

3. 

Di Galitzyaner Klezmorim