Di Galitzyaner Klezmorim

Zgłoszenie do artykułu: Di Galitzyaner Klezmorim

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Fot. Rafał Korzeniowski. Od lewej: Rafał Seweryniak, Mariola Śpiewak, ...

Występ zespołu na 48. Bygdoskim Festiwalu Muzycznym.

Bibliografia

1. Rabiański, Radosław.

2. http://www.klezmorim.pl/.
Oficjalna strona internetowa zespołu Di Galitzyaner Klezmorim [odczyt: 25.02.2010].

3. Di Galitzyaner Klezmorim.