Drumlersi

Zgłoszenie do artykułu: Drumlersi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Drumlersi

Data powstania:

styczeń 1968

Data rozwiązania:

1969

Informacje

Zespół folk-rockowy utworzony w styczniu 1968 r. przez Ernesta BryllaMarka Sarta z laureatów Gitariad, czyli przeglądów zespołów młodzieżowych organizowanych z inicjatywy Czerwono-Czarnych. Pierwszy skład: Anita Bem – voc., Andrzej Mikołajczyk – org., lider, Piotr Milewski – dr., Leszek Muth – bg., Tadeusz Prokop – voc., g., Sonia Sulin – voc., Zbigniew Wrzos – g. Zadebiutował w marcu 1968 r. w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki. Wystąpił w filmie fabularnym pt. Przygoda z piosenką (reż. Stanisław Bareja). W zespole grali także: Jerzy Górzycki – g., Andrzej Ibek – org., Aleksander Michalski – ten. sxf., Marian Napieralski – tr., Hubert Szymczyński – tbn. Rozwiązał się w 1969 r[1].

Bibliografia