Duet Gitar Klasycznych Alber-Strobel

Zgłoszenie do artykułu: Duet Gitar Klasycznych Alber-Strobel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Duet Gitar Klasycznych Alber-Strobel

Alber-Strobel

Data powstania:

styczeń 1971

Data rozwiązania:

1984

Informacje

Duet gitarowy utworzony przez Henryka Albera i Janusza Strobla w styczniu 1971 r. w Warszawie. Zadebiutował koncertem w Klubie Piosenki Związku Autorów i Kompozytorów w Warszawie. Na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” w 1971 r. we Wrocławiu zdobył II nagrodę w kategorii zespołów nowoczesnych. Występował na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie w latach 1971–1972 w triu z Włodzimierzem Nahornym – alt sxf., fl., pf. Wystąpił na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole’ 73, brał również udział w Festiwalu „Jazz Jantar”, „Musicoramie”, Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu i Zaduszkach Jazzowych w Krakowie.

Koncertował w NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Bułgarii, Szwecji, Francji, RFN, Holandii. Dał ponad pięć tysięcy koncertów. Współpracował z Łucją Prus. W 1977 r. wszedł w skład kwintetu ze Zbigniewem Kitlińskim – dr., Januszem Kozłowskim – cb. i Henrykiem Miśkiewiczem – alt sxf.. W tym składzie dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Z Markiem Gołębiowskim brał udział w koncertach Jazz i Pantomima. Po rozwiązaniu się kwintetu w 1981 r. ponownie koncertował w duecie. Zrealizował recital TV Gdy dwóch robi to samo. Na kilka miesięcy związał się z zespołem jazzu tradycyjnego Gold Washboard. W muzyce duetu krzyżowały się elementy klasyki, jazzu i bossa novy. Repertuar tworzyły standardy muzyczne i kompozycje własne. Przestał istnieć w 1984 r[1].

Bibliografia