Nahorny, Włodzimierz

Zgłoszenie do artykułu: Nahorny, Włodzimierz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Nahorny, Włodzimierz

Data urodzenia:

5 listopada 1941

Miejsce urodzenia:

Radzyń Podlaski

Informacje

Multiinstrumentalista, kompozytor i aranżer. Ukończył2 Podstawową Szkołę Muzyczną w Kwidzynie oraz Liceum Muzyczne w Sopocie. Był absolwentem Wydziału Instrumentalnego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie w klasie klarnetu. W czasie studiów debiutował jako jazzman w samodzielnie utworzonym w 1959 r. kwartecie Little Four. W latach 1959–1961 grał w zespole North Coast Combo, współpracował także jako klarnecista z zespołem jazzu tradycyjnego Tralabomba Jazz Band oraz z FB.

W 1962 r. wystąpił po raz pierwszy na Międzynarodowym Festiwalu „Jazz Jamboree” w Warszawie jako saksofonista altowy w big-bandzie Jana Tomaszewskiego. Później występował na tym festiwalu wielokrotnie: w latach 1962–1963, w 1965 r., jak także w latach 1967–1973 i w 1977 r. Był pianistą w zespołach Ryszarda Kruzy i Alojzego Musiała (1963–1964) oraz saksofonistą altowym w Sekstecie Andrzeja Trzaskowskiego (1965–1970). W 1965 r. utworzył własne trio. Wystąpił z nim na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” w 1965 r. we Wrocławiu, gdzie trio zdobyło I nagrodę zespołową, a on I nagrodę indywidualną oraz wyróżnienie za kompozycję Zbyszek.

Jest laureatem:

– II nagrody w Światowym Konkursie Jazzu Nowoczesnego w Wiedniu w 1966 r.,

– I nagrody indywidualnej oraz II nagrody dla swego tria na VI Festiwalu Jazzu Amatorskiego w Wiedniu w 1967 r.,

– nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’72 za Jej portret,

– I nagrody w koncercie Premiery na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’73 za Tango z różą w zębach,

– nagrody polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyk 2000 w kategorii jazzowy muzyk roku.

Jako pianista, saksofonista, flecista, kontrabasista, a także jako kompozytor i aranżer współpracował m.in. z Andrzejem Kurylewiczem, duetem Alber-Strobel, Studiem Jazzowym Polskiego Radia, Krzysztofem Sadowskim, Marianną Wróblewską, grupami Novi SingersBreakout, Łucją Prus oraz z orkiestrami radiowymi w Warszawie i Łodzi.

Prowadził własne zespoły (m.in. trio, kwartet i kwintet), w których grali m.in.: Paweł Jarzębski, Jacek Ostaszewski – cb., Andrzej Dąbrowski, Kazimierz Jonkisz, Sergiusz Perkowski – dr., Jan Jarczyk – pf., Tomasz Szukalski – ten. sxf.

Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odc. 71 (reż. Ryszard Wolański). Występował za granicą, m.in. w Czechosłowacji, Belgii, ZSRR, Austrii, Danii, Finlandii, Holandii, RFN, NRD, Francji, Hiszpanii, Jugosławii, Norwegii i na Węgrzech. Jest kompozytorem muzyki filmowej i teatralnej; tematów jazzowych; piosenek[1].

Bibliografia