Emigranci

Zgłoszenie do artykułu: Emigranci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Emigranci

Data powstania:

1989

Informacje

Warszawski zespół rockowy utworzony w 1989 r. w składzie: Robert Jaszewski – bg., Paweł Kukiz – voc., Edmund Stasiak – g., lider, Piotr Szkudelski – dr. Debiutował nagraniem piosenki pt. „Na falochronie”. Po raz pierwszy wystąpił publicznie w 1992 r., nagrał też pierwszy CD Emigranci: Rosja i Ameryka. Rok później Pawła Kukiza zastąpił Marek Hojda, a Piotra Szkudelskiego Marek Surzyn. Wystąpił na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej ’94 w Kołobrzegu. W 1998 r. zawiesił działalność. Wznowił ją w 2003 r. w zmienionej obsadzie: Rafał Brzozowski – voc., Robert Jaszewski – bg., Walery Mirosznikow – dr. (w 2005 r. zastąpił go Krzysztof Patocki), Edmund Stasiak – g., lider[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.emigranci.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Emigranci [odczyt: 30.07.2011].