Firebirds

Zgłoszenie do artykułu: Firebirds

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Firebirds

Data powstania:

1989

Data rozwiązania:

1999

Informacje

Szczeciński zespół rockowy utworzony w 1989 r. z inicjatywy Joanny Prykowskiej – voc. i Konrada Cwajdy – g. Po raz pierwszy wystąpił publicznie na Festiwalu Muzyki Rockowej Jarocin ’90. W 1995 r. nagrał debiutancką MC Firebirds: Desie, a rok później CD Firebirds: Kolory, której producentką była Edyta Bartosiewicz. Brał udział w licznych krajowych imprezach rockowych, wystąpił także na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’97. Dwa lata później zawiesił działalność. Z zespołem współpracowali Robert Chłodny, Lech Grochala, Maciej Kaźmierski – dr., Mariusz Orzechowski, Kamil Madera – bg., Tomasz Siembida – kbrd., Zbigniew Szmatłoch – g[1].

Bibliografia