Flamingo

Zgłoszenie do artykułu: Flamingo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Flamingo

Data powstania:

1958

Informacje

Gdański zespół jazzu tradycyjnego utworzony w 1958 r. przy Hot Club Alikwoty Politechniki Gdańskiej w składzie: Jerzy Derfel – co., lider, Jan Lurski – tbn., Dariusz Molik – dr., Henryk Pietrewicz – cb., Eugeniusz Pudelewicz – cl., Lucjan Woźniak – cl. Debiutował na okolicznościowym koncercie w marcu 1958 r. Kilka miesięcy później wziął udział w II Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Studenckich w Krakowie. Po zmianach personalnych działał w składzie: Jerzy Derfel – pf., lider, Jan Nalaskowski – dr., Henryk Pietrewicz – cb., Ryszard Podgórski – tr., Eugeniusz Pudelewicz – cl., Jan Tomaszewski – tbn., Lucjan Woźniak – bjo.

W 1961 r. uczestniczył w prestiżowych imprezach jazzowych: koncercie w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree w Warszawie i inauguracyjnym koncercie jazzowym w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W 1962 r. reprezentował polski jazz na Festiwalu Kulturalnym Studentów w Zagrzebiu (Jugosławia). Po kolejnych zmianach personalnych (Jana Tomaszewskiego zastąpił Andrzej Dorawa) koncertował w Norwegii i Francji, zdobył I nagrodę ex aequo z Triem Włodzimierza Nahornego na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” ’65 we Wrocławiu. Na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree ’66 wystąpił w składzie: Lucjan Czaplicki – cl., Jan Nalaskowski – dr., Ryszard Podgórski – tr., Zbigniew Porzyński – tbn., Marek Strobel – cb., Lucjan Woźniak – bjo. Dokonał nagrań archiwalnych dla Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku oraz na LP Laureaci Festiwalu JnO ’66 Muza PJ nr 10 1966[1].

Bibliografia