Framerowie

Zgłoszenie do artykułu: Framerowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Framerowie

Z. i Z. Framerowie

Data powstania:

1959

Data rozwiązania:

1980

Informacje

Duet wokalny utworzony przez Zofię Szumer i Zbigniewa Frankiewicza w Łodzi. Z ich nazwisk powstał pseudonim estradowy duetu Framer. Ona zadebiutowała w łódzkim kabarecie studenckim „Piwnica 59”, on w Operetce Koszalińskiej. Jako duet pojawili się po raz pierwszy publicznie w 1959 r. z Marimbą, zespołem gitarzystów Jana Ławrusiewicza. Ówczesny repertuar duetu tworzyły piosenki latynoamerykańskie. Wielokrotnie brał udział w popularnych audycjach radiowych i telewizyjnych (m.in. Podwieczorek przy mikrofonie, Zgaduj-Zgadula, Muzyka lekka, łatwa i przyjemna, Tu Łódź). Wystąpił w paryskiej Olympii, moskiewskim Music-Hallu, zachodnioberlińskim programie Goście z Polski, w programie artystycznym na olimpiadzie w Monachium i fińskim filmie muzycznym Helsinki nocą. Koncertował także w ZSRR, NRD, NRF, Czechosłowacji, Bułgarii, Danii, Austrii, Jugosławii, na Węgrzech oraz ośrodkach polonijnych Kanady i USA.

Jest laureatem:

– wyróżnień na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (w 1970 r. za piosenkę pt. Mazurska kraino i w 1972 r. za piosenkę Za mało było tej miłości),

– na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu (w 1974 r. za piosenkę Zgubiłeś mi się w chmurach)

– nagrody Prezydenta miasta Opola na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’74 za piosenkę Staropolskim obyczajem. Rozpadł się w 1980 r[1].

Bibliografia