Zgłoszenie do artykułu: Grupa I

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Grupa I

I

Data powstania:

wrzesień 1973

Data rozwiązania:

1975

Informacje

Zespół wokalny utworzony we wrześniu 1973 r. przez Juliusza Loranca w składzie: Sławomir Bułaj, Renata Lewandowska, Ewa Olszewska, Marlena Wiśniewska (później Drozdowska). Zadebiutował wiosną 1974 r. nagraniami radiowymi. W tym samym roku dokonał pierwszych nagrań płytowych (EP Muza), wystąpił też na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie piosenka Radość o poranku w jego wykonaniu zdobyła nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Rozpadł się w 1975 r[1].

Bibliografia