Inkwizycja

Zgłoszenie do artykułu: Inkwizycja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Inkwizycja

Data powstania:

1 kwietnia 1989

Informacje

Zespół Inkwizycja powstał 1 kwietnia 1989 roku z inicjatywy członków rozwiązanej hardcore’owej Ustawy o Młodzieży: Dariusza „Ex Perta” Eckerta – voc. (eks-Gonokok); Krzysztofa „Żółwia” Turchana – g., bg. (eks-Die Gewaldlosen, Gonokok); Mariusza „Świniaka” Zagórskiego – bg.; Janusza „Klausa” Budzyna – g., bg. i Bogdana „Cichego” Bayora – dr. Obecny skład tworzą: Eckert, Turchan, Marek Daniec – g. (eks-Gonokok) i Tomasz Dominik – dr. (Baciarka, Renata Przemyk).

Zespół zagrał wiele koncertów w kraju i za granicą, również w krakowskich klubach, takich jak: Loch Ness, Miasto Krakoff, Pod Przewiązką, Żaczek, Żelazna. Wystąpił też m.in. na festiwalu Rubreggae, na Rozbracie w Poznaniu i na Czad Pikniku w Mykanowie. W ramach kilku tras koncertowych grał w Austrii, Czechach, Słowenii, na Słowacji, Węgrzech i we Włoszech.

W 1991 r. nagrał debiutancki materiał pt. Na własne podobieństwo. To pierwsza w Polsce płyta winylowa wydana przez firmę niezależną (Nikt Nic Nie Wie). W 1998 r. ukazała się mała płyta pt. Słowo, zawierająca pięć utworów, które następnie zostały przypomniane na piewszym CD zespołu zatytułowanym Stare fotografie. Należy jeszcze wymienić kasetę z 2000 r., która z jednej strony zawiera przekrojowy materiał zespołu – od utworów pochodzących z pierwszej płyty, przez niepublikowane nagrania z demo Złota Skała, po kompozycje z singla Słowo, z drugiej strony – wiersze lidera w formie prezentowanej podczas własnych wieczorów autorskich.

Muzyka zespołu jest bardzo zróżnicowana. Łączy punk rock z elementami hardcore’u i thrash metalu (np. Inkwizycja, Komunikaty). Zawiera czadowe piosenki ze skandowanymi tekstami (Arbeit), ale również kompozycje bardzo melodyjne (To, co ukryte). Na uwagę zasługują gitarowe solówki, interesująco wkomponowane do pozostałych instrumentalnych podkładów (12:05, Moje miasto). Solo gitary uzupełniają zmienne rytmy basu i perkusji. Te tradycyjnie rockowe instrumentarium momentami urozmaica brzmienie trąbki (Trzy małpki, Moje miasto). Jednak przede wszystkim uwagę zwraca charyzmatyczny wokalista i jego teksty: krótkie, zwięzłe, ale zawsze poetyckie. Rzadko zdarza się tak sprawne połączenie poezji z ostrą muzyką hardcore’ową. Pomimo tego, że do zespołu przylgnęła etykieta formacji antyklerykalnej tematyka jego utworów jest bardzo szeroka. Poruszają i piętnują rozmaite aspekty życia społecznego: nietolerancję (Inkwizycja), ludzką znieczulicę (Daleko), ogłupiający wpływ mass mediów (Radio aktywność) i wiele innych zagadnień.

Dariusz „Ex Pert” Eckert opublikował kilka tomików poezji: K+M+B 1999, Moje miasto – martwa natura, Moje miasto – spacer drugi, Erotyk domowy, serię opowiadań pt. Gumiany bohater, a także bajki, groteski i prozę. W Dworku Białoprądnickim wystawił spektakl Moje miasto, którego podstawę stanowiły teksty jego autorstwa i muzyka Jakuba Smaczniaka[1].

Bibliografia