Kabaret 7 minut Po

Zgłoszenie do artykułu: Kabaret 7 minut Po

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Kabaret 7 minut Po

7 minut Po

Data powstania:

2008

Data rozwiązania:

2016

Informacje

Krakowski kabaret związany z dzielnicą Podgórze, którego inicjatorem i założycielem jest Maciej Kwiatkowski. Początki działalności grupy datuje się na 2008 r., choć pierwszy oficjalny występ kabaretu miał miejsce w lutym 2009, podczas eliminacji do 25. Festiwalu PAKA. Określali się jako kabaret literacki[1].

Byli związani z Domem Norymberskim w Krakowie, a także kinoteatrem Wrzos, w którym organizowano Festiwal Podgórek. Od 2014 r. kabaret współpracował ze Ściborem Szpakiem oraz Sekcją Muzyczną Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą, współtworząc Krakowski Front Kabaretowy. W swoim dorobku ma takie programy, jak: Coś z zielonym (2008), Zielona strzała, Laudanum, Paon (2013), Parodiola (2014). Kabaret 7 minut Po zdobywał także liczne nagrody w najbardziej znaczących konkursach i przeglądach, niejednokrotnie sięgając po Grand Prix (OSPA 2015, Mulatka 2012, PAKA 2013, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry 2015, Parodiola 2014). W 2016 r. kabaret zawiesił swoją działalność[2].

Bibliografia

1. 

Kozłowska, Agnieszka.
Archiwum prywatne.

2. 

http://www.paka.pl/.
Strona internetowa stowarzyszenia PAKA [odczyt: 01.08.2019].