Laboratorium

Zgłoszenie do artykułu: Laboratorium

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Laboratorium

Duo Laboratorium

Digital Jazz Laboratorium

Kwintet Laboratorium

Laboratorium Second Life

Data powstania:

1970

Informacje

Początkowo krakowski duet instrumentalny Mieczysław Górka – dr., Janusz Grzywacz – pf., org.; od lipca 1970 r. grupa jazz-rockowa w składzie: Mieczysław Górka – dr., Janusz Grzywacz – pf., org., Maciej Górski – bg., Wacław Łoziński – fl., Marek Stryszowski – voc., sopr. sxf., alt sxf. Zadebiutowała w 1971 r. w amatorskich konkursach muzycznych Gitariada i Dni Młodości w Krakowie. Rok później zdobyła I nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Awangardy Beatowej w Kaliszu. Dokonała wówczas także pierwszych nagrań radiowych w Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia oraz na jedną stronę LP Laboratorium i Zbigniew Seifert. Na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu zdobyła w 1972 r. II, a w 1973 r. I nagrodę zespołową. Jest także laureatem I nagrody na festiwalu jazzowym w Czeskim Cieszynie w 1974 r. Nagrody zdobywali także jej członkowie:

– Janusz Grzywacz – nagrodę za kompozycję na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” ’73,

– Marek Stryszowski – I nagrodę i nagrodę publiczności na Lubelskich Spotkaniach Wokalistów Jazzowych ’74,

– Krzysztof Ścierański – I nagrodę na Studenckim Festiwalu Jazowym „Jazz nad Odrą” ’78.

Od 1975 do 1979 r. działała w składzie: Mieczysław Górka – dr., Janusz Grzywacz – kbrd., lider, Marek Stryszowski – voc., sopr. sxf., alt sxf., Krzysztof Ścierański – bg., Paweł Ścierański – g. W latach 1980–1990 trzon grupy stanowili Janusz Grzywacz i Marek Stryszowski. Od 1983 r. występowali oni jako Duo Laboratorium lub wchodzili w skład Digital Jazz Laboratorium (z Janem Pilchem – perc.) i Kwintetu Laboratorium (Andrzej Mrowiec – dr., Krzysztof Olesiński – bg., Ryszard Styła – g., oraz gościnnie Jan Błędowski – vno, Jarosław Śmietana – g.).

Dokonała nagrań dla archiwum Polskiego Radia oraz płytowych w kraju, RFN i Szwajcarii. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 55 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). Występowała na koncertach i festiwalach jazzowych w kraju, m.in. na Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą”, Zaduszkach Jazzowych w Krakowie, Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym „Jazz Jamboree” w Warszawie, Solo, Duo, Trio. Koncertowała za granicą, m.in. w NRD, Szwecji, Włoszech, Indiach, Austrii, Czechosłowacji, Jugosławii, Hiszpanii i na Węgrzech. Istniała do 1991 r.

Powróciła na scenę w 2008 r. jako Laboratorium Second Life w składzie Janusz Grzywacz – kbrd., Marek Raduli – g., Grzegorz Grzyb – dr., Marek Stryszowski – voc., sopr. sxf., alt sxf., Krzysztof Ścierański – bg[1].

Bibliografia