Lady Pank

Zgłoszenie do artykułu: Lady Pank

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Borysewicz, Jan

wokal, gitara

Panasewicz, Janusz

wokal

Stasiak, Edmund

gitara

Kawka, Paweł

gitara basowa

Polak, Andrzej

perkusja

Mścisławski, Paweł

gitara basowa

Szlagowski, Jarosław

perkusja

Dylewski, Andrzej

perkusja

Gola, Wiesław

perkusja

Janiszewski, Robert

gitara basowa

Kowalewski, Bogdan

gitara basowa

Urbanek, Piotr

gitara basowa

Joriadis, Konstanty

instrumenty klawiszowe

Jabłoński, Jakub

perkusja

Kieliszkiewicz, Krzysztof

gitara basowa

Łabędzki, Andrzej

gitara

Bibliografia