Łopatowskich Braci Orkiestra

Zgłoszenie do artykułu: Łopatowskich Braci Orkiestra

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Łopatowskich Braci Orkiestra

Data powstania:

1942

Data rozwiązania:

1958

Informacje

Big-band jazzowy utworzony w 1942 r. w Warszawie przez Włodzimierza i Daniela Łopatowskich. Koncertował w okupowanej stolicy do wybuchu powstania warszawskiego. Wznowił działalność w lutym 1945 r. w Łodzi, gdzie występował m.in. w restauracji „Tabarin”. Sporą popularność przyniosły mu płyty wydane przez poznańską wytwórnię Melodje. Ze swingowym repertuarem koncertował w kraju i za granicą, w Czechosłowacji, ZSRR i NRD. Współpracowały z nim m.in. Sława PrzybylskaMarta Mirska oraz najpopularniejsza wówczas refrenistka jazzowa Jeanne Johnstone. W 1952 r. siedzibą orkiestry stała się ponownie Warszawa. Przestała istnieć po śmierci Włodzimierza Łopatowskiego.

Jej brzmienie utrwalone zostało na kilkunastu szelakowych płytach poznańskiej Melodji i w trzech nagraniach na LP Polish Jazz 1946-56: Powojenne orkiestry taneczne, wydanym przez Muzę w Serii Archiwum Polskiego Jazzu. Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej (odcinek 59 w reżyserii Ryszarda Wolańskiego). O orkiestrze wspomina też film pt. Jej portret (reż. W. Orzechowski), w którym wykorzystano muzykę Daniela Łopatowskiego[1].

Bibliografia