Zgłoszenie do artykułu: Maanam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Maanam

Maanam Elektryczny Prysznic

Data powstania:

1975

Data rozwiązania:

2008

Informacje

Początkowo duet Marek Jackowski – g., perc., Milo Kurtis – instrumenty strunowe. Powstał w 1975 r. Rok później działał, także pod nazwą Maanam Elektryczny Prysznic, jako tercet w składzie: Marek Jackowski – g., voc., lider, Milo Kurtis – instrumenty strunowe, Olga Ostrowska-Jackowska – voc. W 1977 r. Milo Kurtisa zastąpił John Porter.

W 1979 r. przekształcił się w grupę rockową Maanam: Olga Jackowska – voc., Marek Jackowski – g., voc., lider, Ryszard Kupidura – dr., Krzysztof Olesiński – bg., Ryszard Olesiński – g.. W tym składzie zadebiutowała w 1979 r. na Muzycznym Campingu w Lubaniu. W 1981 r. Ryszarda Kupidurę zastąpił Paweł Markowski, a Krzysztofa Olesińskiego Bogdan Kowalewski.

Od 1980 r. jest jedną z najpopularniejszych polskich grup rockowych. Brała udział we wszystkich prestiżowych imprezach rockowych w kraju. Koncertowała za granicą, m. in. w NRD, RFN, Francji, Danii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Holandii oraz w ośrodkach polonijnych USA, Kanady, a także Australii. Wystąpiła w filmie fabularnym pt. Wielka majówka (reż. Krzysztof Rogulski), w filmach biograficznych i programach telewizyjnych, m. in.: Koncert, Nocny patrol, Czuję się świetnie, Maanam 1991, Urodziny KoryRóża. Grupa zrealizowała wiele teledysków. Dokonała licznych nagrań płytowych, także za granicą dla wytwórni Telaeg i RCA.

W 1986 r. zawiesiła działalność koncertową. Wznowiła ją w 1991 r. w składzie: Marek Jackowski – g., voc., lider, Olga Jackowska – voc., perc., Paweł Markowski – dr., Krzysztof Olesiński – bg., Ryszard Olesiński – g.. Od 2003 r. z Korą i Markiem Jackowskim w zespole grają Janusz „Yanina” Iwański – g., José Juárez – dr., perc., Cezary Kaźmierczak – kbrd., Bogdan Wawrzynowicz – bg. W 2007 r. Marka Jackowskiego zastąpił Mateusz Waśkiewicz.

O zespole opowiadają: hasło w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej odc. 61 (reż. Ryszard Wolański), monografia pt. Maanam w serii Idole autorstwa Wiesława Królikowskiego oraz pamiętniki Podwójna linia życiaKora i Maanam : podwójna linia życia. Zespół jest laureatem Grand Prix na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2005. W 2008 r. zawiesił działalność estradową pod nazwą Maanam, tworząc jednocześnie grupę towarzyszącą Korze[1].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.maanam.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Maanam [odczyt: 18.05.2011].