Zgłoszenie do artykułu: Maanam

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Jackowski, Marek

gitara, instrumenty perkusyjne, wokal

lider

Kurtis, Milo

Jackowska, Olga

wokal

Porter, John

Kupidura, Ryszard

perkusja

Olesiński, Krzysztof

gitara basowa

1979–2003

Olesiński, Ryszard

gitara

1979–2003

Markowski, Paweł

perkusja

Kowalewski, Bogdan

gitara basowa

Iwański, Janusz

gitara

Albán Juárez, José Manuel

perkusja, instrumenty perkusyjne

Kaźmierczak, Cezary

instrumenty klawiszowe

Wawrzynowicz, Bogdan

gitara basowa

Waśkiewcz, Mateusz

gitara

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.maanam.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu Maanam [odczyt: 18.05.2011].