Niemen Enigmatic

Zgłoszenie do artykułu: Niemen Enigmatic

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Niemen Enigmatic

Data powstania:

1969

Data rozwiązania:

1972

Informacje

Zespół towarzyszący Czesławowi Niemenowi w latach 1969–1972. Skład: Czesław Bartkowski – dr., Tomasz Jaśkiewicz – g., Jacek Mikuła – org., Zbigniew Namysłowski – alt sxf., Janusz Zieliński – bg. Współpracowali z nim także: Zbigniew Sztyc – ten. sxf., Michał Urbaniak – ten. sxf., fl. oraz trio wokalne Zofia Borca, Elżbieta Linkowska, Krystyna Prońko.

Nagrał LP Niemen Enigmatic: Bema pamięci żałobny rapsod, wydany przez Muzę w 1969 i 1986 r. (reedycja CD Digiton 1991) oraz CD Niemen od początku: Bema pamięci żałobny rapsod (Muza 1997)[1].

Bibliografia