Oddział Zamknięty

Zgłoszenie do artykułu: Oddział Zamknięty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Oddział Zamknięty

Data powstania:

1979

Informacje

Warszawska grupa rockowa utworzona w listopadzie 1979 r. z inicjatywy Krzysztofa Jaryczewskiego – voc, g. i Wojciecha Łuczaja-Pogorzelskiego – g., z Włodzimierzem Kanią – g., Pawłem Mścisławskim – bg., Jarosławem Szlagowskim – dr. Zadebiutowała wiosną 1980 r. w Mokotowskim Domu Kultury w Warszawie. Potem koncertowała w klubach studenckich stolicy, wzięła też udział w festiwalu „Jesień z Bluesem” w Białymstoku i w Przeglądzie Zespołów Nowej Fali w Kołobrzegu. Od stycznia do sierpnia 1981 r. muzycy Oddziału Zamkniętego współpracowali z Piotrem Pastorem, tworząc zespół Pastor Gang, który wystąpił m.in. w koncercie Rock w Opolu w 1981 r.

Wiosną 1982 r. grupa powróciła do pierwotnej nazwy. Własny repertuar zaprezentowała na koncercie Rock Blok w warszawskiej Hali Gwardii. Został on utrwalony na LP Oddział Zamknięty, nagranym z Marcinem Ciempielem – bg. zamiast Pawła Mścisławskiego i Michałem Coganianu – dr., zamiast Jarosława Szlagowskiego. Udział w Festiwalu Muzyki Rockowej „Rockowisko” w 1982 r. otworzył grupie drogę na estrady całego kraju. W 1983 r. w ankiecie czytelników „Non Stopu” zwyciężyła w kategorii talent roku. W 1984 r. ukazał się drugi LP Oddział Zamknięty: Reda By Night. Wystąpiła w filmie To tylko rock (reż. Paweł Karpiński) i Miłość z listy przebojów (reż. Marek Nowicki). Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej odc. 77 (reż. Ryszard Wolański).

Choroba wokalisty Krzysztofa Jaryczewskiego znacznie ograniczyła działalność zespołu. Jego miejsce zajmowali później kolejno Zbigniew Bieniak, Robert Janowski i Jarosław Wajk. Zmieniali się też instrumentaliści: Michała Coganianu zastąpił Wiesław Gola, Marcina Ciempiela Robert Jaszewski, Krzysztofa Jaryczewskiego Artur Affek.

W 1988 r. zawiesiła działalność. Wznowiła ją w marcu 1992 r. okazjonalnym koncertem w „Fugazi Music Club” w Warszawie. Wystąpiła tam w składzie: Tomasz Jaworski – bg., Wojciech Łuczaj-Pogorzelski – g., Jarosław Szlagowski – dr., Jarosław Wajk – voc., Krzysztof Zawadka – g. Potem brała udział m.in. w Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu, Sopot Festival ’92 i Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’93. W latach 1993–1994 ukazały się dwa CD ze starym i nowym repertuarem. Od 1995 r. występuje i nagrywa okazjonalnie. Liderem zespołu jest Wojciech Łuczaj-Pogorzelski, z którym współpracują m.in. Marcin Czyżewski, Krzysztof Wałecki, Cezary Zybała-Strzelecki – voc., Dariusz Henczel – dr., Piotr Ożerski, Tomasz Rząd – g., Jacek Korzeniowski, Michał Stawarski – kbrd., Elizabeth Jasiak, Waldemar Kuleczka, Paweł Mąciwoda, Grzegorz Stępień, Aleksander Żyłowski – bg[1].

Bibliografia