Orkiestra Salonowa Zygmunta Karasińskiego

Zgłoszenie do artykułu: Orkiestra Salonowa Zygmunta Karasińskiego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Orkiestra Salonowa Zygmunta Karasińskiego

Orkiestra Karasińskiego i Kataszka

Orkiestra Karasińskiego i Englarda

Jazz d’Or

Złoty Jazz

Data powstania:

1923

Informacje

Orkiestra taneczna działająca od 1923 r. w warszawskim dancingu „Oaza”, kierowana przez Zygmunta Karasińskiego i Szymona Kataszka. Dokonała nagrań dla „Syreny Record” w pierwszej połowie 1924 r.

W jej skład wchodzili najprawdopodobniej tacy muzycy, jak: Kazimierz Englard – tr., cl., cytra i vno; muzyk pochodzenia węgierskiego Imre Berta (Barta) - bjo i g.; Sam Salvano – perkusja oraz śpiew w kilku językach. Na saksofonie i skrzypcach grał Zygmunt Karasiński zaś na fortepianie Szymon Kataszek.

Orkiestra występowała w kinach, teatrach rewiowych, brała udział w pionierskiej audycji muzyki jazzowej w Polskim Radiu w jego pierwszym studiu przy ul. Narbutta (ok. 1925 r.).

W 1925 r. do zespołu wszedł saksofonista amerykański Henry Nattan oraz angielski trębacz; zespół występował od tego czasu pod nazwą Orkiestra Karasińskiego i Kataszka[1]. W 1930 r. orkiestra Karasińskiego i Englarda[2] grała w „Wesołym Wieczorze” i dokonała ponownie nagrań dla „Syreny Record” z Lucyną Messal, Marianem Rentgenem i inymi artystami[1], [2].

W 1930 r. nagrała płyty dla wytwórni „Parlophon” w Warszawie, a około 1931 r. pod nazwą Jazz d’Or (Złoty Jazz) nagrywała dla „Columbii”[1].

Bibliografia