Pięciolinie

Zgłoszenie do artykułu: Pięciolinie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Pięciolinie

Data powstania:

sierpień 1963

Data rozwiązania:

1965

Informacje

Gdański zespół wokalno-instrumentalny utworzony z inicjatywy odbywającego służbę wojskową Jerzego Kosseli – g. w sierpniu 1963 r. w składzie[2]: Daniel Danielowski – pf., Bernard Dornowski – voc., Jerzy Kowalski – dr., Marek Szczepkowski – voc., Henryk Zomerski – bg. (byli muzycy Niebiesko-Czarnych) oraz Andrzej Jasiński – g., Tadeusz Mróz – g. We wrześniu tego samego roku Andrzeja Jasińskiego i Jerzego Kowalskiego zastąpili Jerzy Skrzypczyk – dr., i Seweryn Krajewski – g. Z zespołem współpracowali także od lipca 1964 r. Krzysztof Klenczon – g. i Roman Mróz – pf[1]. Co ciekawe, założyciel Pięciolinii, Jerzy Kossela, formalnie rozpoczął współpracę z grupą od listopada 1964 r., czyli po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej[2]. Zespół działał do 1965 r. Jego muzycy utworzyli Czerwone Gitary[1].

Bibliografia