Zgłoszenie do artykułu: Pięciu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Pięciu

Data powstania:

1967

Data rozwiązania:

1971

Informacje

Zespół wokalno-instrumentalny utworzony w 1967 r. w Warszawie w składzie: Aleksander Bem – dr., Jan Goethel – g., lider, Mirosław Męczyński – g., voc., Tadeusz Trzciński – hca., voc., Robert Świercz – bg. Początkowo jako zespół amatorski, brał udział w przeglądach i konkursach z udziałem solistów Daniela Kłoska i Waldemara Koconia. Od 1969 r. w pełni profesjonalny zespół tworzyli: Krzysztof Dłutowski – pf., org., Bogdan Gorbaczyński – bg., Dariusz Kozakiewicz – g., Włodzimierz Gromek – dr., Tadeusz Trzciński – voc., lider.

Dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Wystąpił w filmie krótkometrażowym Cierpienia młodego Wertera (tytułowa rola Bogdan Gorbaczyński, reż. Tomasz Zygadło). Przestał istnieć w 1971 r. Z zespołem współpracowali m.in.: Mirosław Lasoń, Jacek Zajączkowski – g., Cezary Szlązak, Zbigniew Smogorzewski – sxf., Romuald Czystaw, Piotr Miks – voc[1].

Bibliografia