Porter Band

Zgłoszenie do artykułu: Porter Band

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Porter Band

Porter

John Porter Band

Data powstania:

1979

Informacje

Zespół rockowy utworzony w 1979 r. we Wrocławiu. Zadebiutował w lipcu tego roku podczas Muzycznego Campingu w Lubaniu w składzie: Leszek Chalimoniuk – dr., Krzysztof Cwynar – bg., Aleksander Mrożek – g. oraz John Porter – g., voc., lider. W 1980r. Leszka Chalimoniuka zastąpił Wojciech Morawski. Wystąpił na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie, Rock Jamboree w Warszawie i Rockowisku w Łodzi.

Po nagraniu dwóch LP dla Wifonu rozpadł się w 1982 r. Z zespołem współpracowali także Winicjusz Chróst – g. i Paweł Dąbrowski – bg.

W 1999 r. reaktywował się w składzie: Marek Chrzanowski – bg., Piotr Pawłowski – dr., John Porter – g., voc., lider, Krzysztof Zawadka – g. W 2001 r. Marka Chrzanowskiego zastąpił Krzysztof Nejman. Wystąpił na licznych imprezach klubowych oraz plenerowych, m.in. Inwazja Mocy 2000, Koncert świętojański, Przystanek Olecko, Przystanek Woodstock, Tyskim Festiwalu im. Ryszarda Riedla, a także na benefisie Johna Portera w czerwcu 2001 r. we Wrocławiu[1].

Bibliografia