Quintessence

Zgłoszenie do artykułu: Quintessence

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Quintessence

Data powstania:

1990

Informacje

Zespół jazzowy utworzony przez perkusistę jazzowego Eryka Kulma w 1990 r. w Warszawie. Zadebiutował tego samego roku nagraniami dla Programu III Polskiego Radia dokonanymi w składzie: Mariusz Bogdanowicz – cb., Jerzy Główczewski – alt sxf., Andrzej Jagodziński – pf., Eryk Kulm – dr., lider, Robert Majewski – tr. Kilka miesięcy później zespół tworzyli: Zbigniew Jaremko – ten. sxf., Eryk Kulm – dr., lider, Robert Majewski – tr., Jacek Niedziela – cb., Wojciech Niedziela – pf. W 1991 r. zespół w kolejnej obsadzie personalnej (Adam Cegielski – cb., Andrzej Jagodziński – pf., Eryk Kulm – dr., lider, Robert Majewski – tr., Henryk Miśkiewicz – alt sxf.) dokonał nagrań na CD Eryk Kulm Quintessence: Birthday, uznany w ankiecie Jazz Top ’92 magazynu „Jazz Forum” za płytę roku. W latach 1993–1995 Quintessence występował i nagrywał w składzie: Adam Kowalewski – cb., Eryk Kulm – d.r, lider, Leszek Możdżer – pf., Maciej Sikała – ten. sxf., Piotr Wojtasik – tr. Koncertował m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej „Jazz Jamboree” w Warszawie w 1991 i 1995 r. oraz w Niemczech, Gruzji, Grecji i na Łotwie. Od 1996 r. występuje w zmiennych składach, w których grają m.in.: Maciej Adamczak, Andrzej Zielak – cb., Tomasz Grzegorski, Tomasz Pruchnicki – ten. sxf., Jerzy Skalski – tr., Michał Tokaj, Paweł Tomaszewski – pf[1].

Bibliografia