Quintessence

Zgłoszenie do artykułu: Quintessence

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Bogdanowicz, Mariusz

kontrabas

Główczewski, Jerzy

saksofon altowy

Jagodziński, Andrzej

fortepian

Kulm, Eryk

perkusja

lider

Majewski, Robert

trąbka

Jaremko, Zbigniew

saksofon tenorowy

Niedziela, Jacek

kontrabas

Niedziela, Wojciech

fortepian

Cegielski, Adam

kontrabas

Miśkiewicz, Henryk

saksofon altowy

Kowalewski, Adam

kontrabas

Możdżer, Lesław

fortepian

Sikała, Maciej

saksofon tenorowy

Wojtasik, Piotr

trąbka

Adamczak, Maciej

kontrabas

Zielak, Andrzej

kontrabas

Grzegorski, Tomasz

saksofon tenorowy

Pruchnicki, Tomasz

saksofon tenorowy

Skalski, Jerzy

trąbka

Tokaj, Michał

fortepian

Tomaszewski, Paweł

fortepian

Bibliografia