Rinn-Czyżewski

Zgłoszenie do artykułu: Rinn-Czyżewski

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Rinn-Czyżewski

Data powstania:

1963

Data rozwiązania:

1973

Informacje

Duet wokalny utworzony w 1963 r. w Warszawie przez małżeństwo Danutę Rinn i Bogdana Czyżewskiego. Zadebiutował w marcu 1964 r. na koncercie w Koszalinie. W tym samym roku zdobył nagrodę publiczności na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za interpretację piosenki Biedroneczki są w kropeczki. Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’72 otrzymał wyróżnienie za Nie obiecuj, nie przyrzekaj. Dokonał licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Koncertował w kraju i za granicą, m.in. w Czechosłowacji, NRD i ZSRR. Przestał istnieć w 1973 r.

Bibliografia