Spirituals & Gospel Singers

Zgłoszenie do artykułu: Spirituals & Gospel Singers

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Spirituals & Gospel Singers

Spirituals & Gospels Singers

Spirituals and Gospel Singers

Data powstania:

1974

Informacje

Poznański zespół wokalny specjalizujący się w murzyńskiej muzyce religijnej utworzony w 1968 r. przez Leonarda Katarzyńskiego ze śpiewaków chóru Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Początkowo działał przy duszpasterstwie akademickim ojców dominikanów w Poznaniu pod nazwą DA DOM. Wykonywał wtedy pieśni z repertuaru UAM, głównie madrygały, ballady i kolędy. Zdobył wówczas laury na festiwalu Sakrosong w Toruniu.

Stopniowo rozszerzał zarówno skład osobowy, jak i repertuar. Wraz z przystąpieniem pianisty, Michała Marca nastąpił zwrot w kierunku pieśni gospels i spirituals. Dodatkowo zespół powiększył sekcję muzyczną o perkusistę, gitarzystę basowego i muzyka grającego na congach, w tym okresie dołączyła również główna solistka Gina (Eugenia) Łopacińska. Zespół koncertował wówczas w klubach w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Zielonej Górze.

Oficjalnie pod nazwą Spirituals & Gospels Singers zadebiutował 1974 r. w klubie Akademii Muzycznej „Aspirynka” przy ul. Mielżyńskiego w Poznaniu.

Od 1975 r. działał pod patronatem Wielkopolskiego Klubu Jazzowego. W 1976 r. uzyskał III miejsce na festiwalu Sakrosong w Lublinie w 1976 r., który odbywał się pod auspicjami ks. Kardynała Wojtyły.

Do 1980 r. brał udział w Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu, Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu oraz Konkursie Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w Warszawie, na których zdobył wyróżnienia zespołowe w latach 1976–1977, nagrodę główną w 1978 r. oraz wyróżnienie zespołowe, nagrodę publiczności i wyróżnienie indywidualne dla Giny Łopacińskiej w 1980 r. Występował także za granicą, m.in. w Szwecji, ZSRR, Czechosłowacji i RFN[1], [2].

W styczniu 1980 r. z amatorskiego zespołu chóralnego wyłonił się profesjonalny kwintet wokalny w składzie: Ewa Dąbrowska-Urbanowicz, Piotr Galica, Gina Łopacińska, Czesław Wilczyński – lider, Halina Zimmermann.

Na jego repertuar składały się głównie pieśni gospel i spirituals. Na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej Opole ’84 zdobył II nagrodę w koncercie Debiuty za piosenkę Jakoś to będzie. W 1986 r. nagrał LP Spirituals & Gospel Singers. Dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Wystąpił w programach TV, m.in. Muzyka wiary.

Jesienią 1987 r. zawiesił działalność. Ostatni skład: Ewa Dąbrowska-Urbanowicz, Piotr Galica, Gina Łopacińska-Komasa, Andrzej Sobolewski, Ewa Stańko.

Jego karierze poświęcone jest hasło w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rozrywkowej” odcinek 111 (reż. Ryszard Wolański).

W 1998 r. reaktywował się jako kwartet: Wojciech Dylewski, Gina Łopacińska-Komasa, Andrzej Sobolewski, Ewa Stańko i nagrał CD Spirituals & Gospel Singers: Kolędy polskie[1].

Bibliografia