Spirituals & Gospel Singers

Zgłoszenie do artykułu: Spirituals & Gospel Singers

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osoba
Strzałka
Instrument
Strzałka
Działalność w zespole
Strzałka

Katarzyński, Leonard

założyciel zespołu

Komasa, Gina

wokal

alt

Chojnacka, Maria

wokal

alt

Kupsik-Anioła, Gabriela

wokal

alt

Kondratowicz-Pawlukiewicz, Maria

wokal

alt

Galica, Piotr

wokal

bas

Sczaniecki, Leszek

wokal

bas

Zimmermann, Maciej

wokal

bas

Antkowiak, Cezary

wokal

bas

Zimmermann, Halina

wokal

sopran

Sulatycka-Ornoch

wokal

sopran

Ciesielska, Alina

wokal

sopran

Sroka-Szewczyk, Anna

wokal

mezzosopran

Sroka-Babczyszyn, Małgorzata

wokal

mezzosopran

Pluciński, Andrzej

wokal

tenor

Sturzbecher, Zbigniew

wokal

tenor

Pluciński, Ryszard

wokal

tenor

Żukowski, Marian

wokal

tenor

Wilczyński, Czesław

lider zespołu

Dąbrowska-Urbanowicz, Ewa

Sobolewski, Andrzej

Stańko, Ewa

Dylewski, Wojciech

Marzec, Michał

pianino

Sokołowski, Sławomir

pianino

Przybysz, Michał

pianino

Basa, Krzysztof

gitara basowa

Helinski, Wiesław

instrumenty perkusyjne

Gryczyński, Bolesław

instrumenty perkusyjne

Bibliografia