Spirituals Singers Band

Zgłoszenie do artykułu: Spirituals Singers Band

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwa:

Spirituals Singers Band

Data powstania:

1978

Informacje

Wrocławska grupa wokalna utworzona w 1978 r. z inicjatywy Włodzimierza Szomańskiego – voc., vno, pf., lider, z Januszem Cedrą, Markiem Dygdałą, Katarzyną Egermeier, Magdaleną Jonkisz, Wojciechem Olszewskim – voc i własną sekcją rytmiczną. Zadebiutowała w listopadzie 1978 r. na Festiwalu Poezji i Piosenki Poetyckiej we Wrocławiu.

Uczestniczyła we wszystkich ważniejszych festiwalach jazzowych w kraju, m.in. w Studenckim Festiwalu Jazzowym „Jazz nad Odrą” we Wrocławiu w latach 1979–1993, Konkursie Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka” w Warszawie w 1980, 1981 (nagroda J. Balceraka), 1982 (nagroda wydziału kultury miasta stołecznego Warszawy), 1983 (wyróżnienie) i w 1984 r., Międzynarodowym Spotkaniu Wokalistów Jazzowych w Zamościu w latach 1983–1984 i Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym „Jazz Jamboree” w Warszawie w 1988 r. Wystąpiła także na Festiwalu Chórów Akademickich we Wrocławiu i Warszawie w 1983 r., Festiwalu Muzyki Negro Spirituals w Częstochowie i Wratislavia Cantans w 1986 i 1991 r., w Sopot Festiwal w 1990 r, Festiwalu Artystów Chrześcijan w Katowicach w latach 1990–1991.

Koncertowała w klubach, kościołach, bazylikach w kraju i za granicą, m.in. w ZSRR, RFN, NRD, Francji i we Włoszech. Współpracowała z teatrami we Wrocławiu. Dokonała licznych nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia oraz płytowych. Zrealizowała recitale TV, m.in. Muzyka wiary, Spirituals Singers Band i jego goście oraz Kolędy i pastorałki.

Jest laureatem nagrody Polskiej Agencji Artystycznej „Pagart” im. Wacława Kisielewskiego za najlepszy debiut zagraniczny w 1990 r.

Na repertuar zespołu składają się tradycyjne i współczesne pieśni gospel i spirituals, standardy muzyki jazzowej i bluesowej, kolędy, pastorałki, piosenki oraz kompozycje własne lidera zespołu (m.in. Missa Gospel’s, Jutrznia Gospel’s).

Jest bohaterem hasła w telewizyjnej wersji „Leksykonu Polskiej Muzyki Rockowej” odcinek 112 (reż. Ryszard Wolański). W latach 1990–1997 występował w składzie: Olga Bocek, Janusz Cedro, Marek Dygdała, Małgorzata Momot, Aleksandra Sozańska – voc., Włodzimierz Szomański – voc., lider, z własną sekcją rytmiczną.

W zespole śpiewali także: Leszek Barciś, Elżbieta Chanecka, Mirosława Florczak, Joanna Klisowska, Monika Moras, Anita Obszyńska, Anna Parchimowicz, Edward Solecki.

Od 2003 r. jest sekstetem koncertującym bez wsparcia instrumentalnego. Tworzą go: Anna Majkut, Anna Bujko, Aleksander Sozańska oraz Marek Dygdała, Artur Stężała i Włodzimierz Szomański[1].

Bibliografia